MAURITSKOOR 

 

  

 

 In 2002 werd ons koor opgericht als smartlappenkoor HUILEN MET HENK. 

Na 10 jaar smartlappen werden er langzamerhand andere liedjes gezongen en 
na ons 10 jarig bestaan is er tijdens de jaarvergadering in 2013
besloten tot naamsverandering. 
Vanaf dat moment heten we Mauritskoor. Er worden leuke oude en
nieuwere Nederlandse liedjesgezongen, maar we gaan ook wel eens
over de grenzen.
In de loop van de jaren werd het koor steeds kleiner.
We kunnen dus nieuwe mensen goed gebruiken. Vooral mannen.
Voor aanmelden kunt U contakt opnemen met één van de

bestuursleden.
Of gewoon eens komen luisteren bij de repetitie of evt. meezingen
.http://www.mauritskoor.nl/page/homepage