Homepage

MAURITSKOOR 

 In 2002 werd ons koor opgericht als smartlappenkoor HUILEN MET HENK. 

Na 10 jaar smartlappen werden er langzamerhand andere liedjes gezongen en 
na ons 10 jarig bestaan is er tijdens de jaarvergadering in 2013 
besloten tot naamsverandering. 
Vanaf dat moment heten we Mauritskoor. Er worden leuke oude en 
nieuwere Nederlandse liedjesgezongen, maar we gaan ook wel eens 
over de grenzen. 
In de loop van de jaren werd het koor steeds kleiner.

 

We kunnen dus nieuwe mensen goed gebruiken. Vooral mannen.
Voor aanmelden kunt U contakt opnemen met één van de


 bestuursleden. 
Of gewoon eens komen luisteren bij de repetitie of evt. meezingen.

https://www.mauritskoor.nl/page/homepage