In memoriam

In memoriam

Jopie Broersen-Schouten

Vanaf het begin in 2002 tot 2007 was Jopie onze dirigente.
Heel enthousiast en altijd tijd vrijmakend om met de muziek te oefenen 
Daarna is ze een enthousiast koorlid gebleven
en zo zullen wij ons haar blijven herinneren.

In memoriam

Hans Nagel

Na een lang ziekbed overleed Hans op 2 maart 2016.
Hij was de initiatiefnemer om een smartlappenkoor te starten, want dat gebeurde in elk dorp.
Ook heeft hij verschillende bestuursfuncties bekleed en heeft heel veel georganiseerd.
Hans was erg begaan met ons koor en zelfs tijdens zijn ziekte kwam hij naar ons luisteren en
af en toe meezingen.
Hij zal altijd een beetje bij het koor blijven horen.